ThinkPad X1 Carbon Gen 7 i7 màn 2K

Giá: 14.500.000 Giá: 11.500.000

Giá: 14.500.000 Giá: 11.500.000