Dell Precision 5550 i7, màn 4K cảm ứng

Giá: 24.000.000 Giá: 20.500.000

Giá: 24.000.000 Giá: 20.500.000