ThinkPad P1 Gen 1 i7 T1000 màn 4K

Giá: 16.000.000 Giá: 12.990.000

Giá: 16.000.000 Giá: 12.990.000