ThinkPad X1 Carbon Gen 8 i5 màn 2K

Giá: 13.500.000 Giá: 11.500.000

Giá: 13.500.000 Giá: 11.500.000