ThinkPad X1 Carbon Gen 8 i7 màn 2K

Giá: 17.500.000 Giá: 15.300.000

Giá: 17.500.000 Giá: 15.300.000